Werkman VMBO - locatie Kluiverboom

Kluiverboom 1a 9732 KZ Groningen

Schoolfoto van Werkman VMBO - locatie Kluiverboom

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We zien in de laatste afname leerlingtevredenheid van 2022 dat leerlingen over het algemeen tevreden zijn. We zien dat per niveau er een daling zichtbaar is van het gemiddelde eindcijfer t.a.v. eerdere afnamen. Ditzelfde geldt voor de sfeer en in mindere mate de veiligheid. Hieruit halen wij dat leerlingen minder tevreden zijn dan dat ze in eerdere jaren waren. Wat vanuit de respons valt op dat individuele verschillen groot zijn. Persoonlijke ervaring lijkt dan ook grotendeels bij te dragen aan een gegeven normering. 

De sfeer en veiligheid behoeft aandacht van de hele school. We vermoeden dat de situatie waarin veel nieuwe collega's in het team zijn gekomen, een factor is geweest waardoor de sfeer en algemene tevredenheid onder druk is komen te staan. Hier zijn in het lopende schooljaar al een aantal interventies in gepleegd door schoolleiding en docentenbegeleiding. 

Ook Corona zal van invloed zijn geweest. Er wordt hiervoor intensief samengewerkt met ouders, hulpverlenende instanties en samenwerkingsverband.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Terug naar boven