Heyerdahl College Openbare school voor praktijkonderwijs

Kluiverboom 1 b 9732 KZ Groningen

Schoolfoto van Heyerdahl College Openbare school voor praktijkonderwijs

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Het Heyerdahl College werkt met Praktijkverklaringen gebaseerd op werkprocessen van het MBO. De uitstroom van het Heyerdahl College laat zien dat veel leerlingen, via een uniek schakeltraject, doorstromen naar het MBO. Het Heyerdahl College werkt methodisch aan het aanleren van deze kennis, vaardigheden en houding, en verzilvert behaalde resultaten in de vorm van branche-erkende Praktijkverklaringen waarmee leerlingen in het bedrijfsleven aan de slag kunnen gaan en op door kunnen bouwen op het MBO.

Op school biedt het Heyerdahl College de mogelijkheid voor leerlingen, naast de branche erkende praktijkverklaringen, om erkende diploma's te behalen voor:   VCA, HACCP, Keuken-assistent (KAS), Heftruck, Bosmaaier en Schoonmaak in de Groothuishouding.

Daarnaast kunnen al onze leerlingen bewijzen halen in de sectoren

* Groenvoorziening en Dierverzorging

* Retail en Logistiek

* Horeca, Voeding en Voedingsindustrie

* Dienstverlening en Zorg

* Algemene Techniek

Onze leerlingen begeleiden we in het vinden van een passende werkplek en/of een vervolgopleiding.

Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 2 juni 2016 een onderzoek uitgevoerd op het Heyerdahl College in Groningen, om een oordeel te kunnen uitspreken over de kwaliteit van het onderwijs op deze school en over de naleving van weten regelgeving. Zie bijlage voor het rapport van de de bevindingen.

Terug naar boven