Kesper College

Nansenstraat 40 2806 HM Gouda

  • Schoolfoto van Kesper College
  • Schoolfoto van Kesper College
  • Schoolfoto van Kesper College
  • Schoolfoto van Kesper College
  • Schoolfoto van Kesper College

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van het Kesper College (VSO). Wij verzorgen speciaal onderwijs voor ongeveer 200 leerlingen met internaliserende problematiek. Wij zijn een Leader in Me-school. Dat wil zeggen dat we werken volgens de 7 gewoonten van Covey. De school heeft een kernafdeling en een afdeling met arrangementen. Door het vakkenaanbod is de school zo ingericht dat leerlingen een volwaardig diploma kunnen halen via de route van het staatsexamen. Met hun diploma hebben leerlingen toegang tot het mbo, hbo en universiteit. De lesmethoden zijn dan ook vergelijkbaar met het regulier onderwijs. 


Kenmerken van de school

  • Covey
  • Ouderbetrokkenheid
  • Veiligheid
  • Gezonde school
  • Ontwikkelingsperspectief

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
197

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?