Pvo Geldermalsen Ida Gerhardt

De Terp 1 4191 LG Geldermalsen

Schoolfoto van Pvo Geldermalsen Ida Gerhardt

In het kort

Toelichting van de school

Scholen voor Persoonlijk Onderwijs kennen kleine klassen (16 leerlingen) en ruime lestijden (85 minuten). Docenten hebben daardoor veel tijd en aandacht voor elke leerling en er is voldoende tijd om het huiswerk op school te doen.

Met maximaal 80 leerlingen per jaarlaag heerst er een prettige sociale sfeer, waar iedereen elkaar kent. Het onderlinge contact tussen leerlingen en met docenten is goed, wat nog versterkt wordt door de taalreizen die we samen maken (vanaf de tweede klas elk jaar twee keer een week).

Hoewel de klassen klein zijn, is SvPO geen school voor speciaal zorgonderwijs. Het is een reguliere school voor middelbaar onderwijs en heeft geen bijzondere zorgvoorzieningen. Ons onderwijs is ideaal voor ambitieuze leerlingen die ver willen komen.

Veel leerlingen komen boven het advies van de basisschool uit. Omgekeerd zakken er zelden leerlingen onder hun niveau. Zittenblijven is vrijwel nooit nodig en met veel vakken bouwen we al vroeg een flinke voorsprong op. Veel van onze vwo’ers doen al in klas 5 eindexamen Nederlands, Engels en Frans. Zowel havisten als vwo’ers slagen meestal met een extra vak, voor een diploma met dubbel profiel. Alle vwo’ers krijgen in de bovenbouw naar keuze universitaire bachelor-vakken aangeboden voor een goede voorbereiding op de vervolgopleiding. Van de eerste lichting vwo’ers slaagde zelfs bijna een kwart cum laude.

Kenmerken van de school

  • Kleine klassen
  • Prettig sociaal klimaat
  • Prachtige resultaten
  • Weinig huiswerk
  • Taalreizen

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • havo / vwo

Bron

Bovenbouw

  • havo
  • atheneum
  • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SvPO Geldermalsen - Ida Gerhardt Academie staat voor kleinschalig onderwijs. Dat betekent dat onze school nooit meer dan 400 leerlingen heeft: per leerjaar maximaal 80 leerlingen en 16 leerlingen per klas.

Wij kiezen voor kleinschaligheid. Een school waar mensen elkaar kennen. Docenten die makkelijk te benaderen zijn (geen docentenkamer) en voldoende aandacht voor al onze leerlingen.  Een school met een veilig en prettig sociaal klimaat

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
364

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?