Emelwerda College Christelijke Scholengemeenschap voor Lwoo Mavo Havo Vwo

Espelerlaan 70 8302 DC Emmeloord

Schoolfoto van Emelwerda College Christelijke Scholengemeenschap voor Lwoo Mavo Havo Vwo

In het kort

Toelichting van de school

Het Vakcollege Noordoostpolder kent zowel de openbare als de christelijke identiteit. Het is een school voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. Het Vakcollege Noordoostpolder valt onder het bestuur van het Emelwerda College.


Onderwijsaanbod Vakcollege Noordoostpolder:
Vmbo-bb, -kb leerjaar 1 t/m 4

Zie ook het Schoolvenster voor meer informatie.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-b / vmbo-k
  • vmbo-k

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
282

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven