Lyceum Elst

Auditorium 3 6661 TZ Elst (Gelderland)

  • Schoolfoto van Lyceum Elst
  • Schoolfoto van Lyceum Elst
  • Schoolfoto van Lyceum Elst
  • Schoolfoto van Lyceum Elst
  • Schoolfoto van Lyceum Elst

Profielkeuze

Toelichting van de school

Lyceum Elst biedt een brede vwo, havo en mavo-opleiding aan. In de onderbouw onderzoek je je talenten en krijg je een beeld van je belangstelling. In de bovenbouw havo en vwo worden alle vier de profielen aangeboden : Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij. We hebben mogelijkheden om te kiezen voor een extra examenvak of bijvoorbeeld versneld examen. 

Bij de mavo bieden we de profielen Techniek, Landbouw, Zorg & Welzijn, en Economie aan met in elk profiel een zevende examenvak zodat onze leerlingen optimale doorstroommogelijkheden hebben, zowel naar het MBO als naar de havo. Ieder vakkenpakket in klas 3 en 4 leidt bij Lyceum Elst naar een diploma in minstens twee profielen.

Op www.lyceumelst.nl staat het volledige vakkenaanbod. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan zijn de hoofdlijnen van het beleid beschreven. Het schoolplan heeft een functie voor alle betrokkenen bij de school: leerlingen, ouders, personeelsleden, af- en toeleverende scholen.
In het schoolplan wordt aangegeven wat we als school willen bereiken en hoe we dat aan willen pakken. Het geeft richting aan de jaarlijks op te stellen jaarplannen waarin we concreet en gedetailleerder beschrijven wat wij in een kalenderjaar willen bereiken.  

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In dit zorgplan leggen we de afspraken vast over 'wie doet wat?' en 'wat doen we wel en wat niet?'. Daarmee definiëren we de zorgbreedte van Lyceum Elst. We staan als school niet alleen. We maken deel uit van het Samenwerkingsverband 25.06. We kunnen daar terecht voor ondersteuning en begeleiding. Het samenwerkingsverband biedt daarnaast bovenschoolse voorzieningen. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven