Antoon Schellenscollege

Hendrik Staetslaan 54 5622 HN Eindhoven

  • Schoolfoto van Antoon Schellenscollege
  • Schoolfoto van Antoon Schellenscollege
  • Schoolfoto van Antoon Schellenscollege
  • Schoolfoto van Antoon Schellenscollege
  • Planagenda 't Antoon

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het Antoon Schellenscollege is een vmbo-onderbouwschool zonder profiel- en sectorkeuze.

Deze school heeft alleen onderbouwleerlingen, daardoor zijn er geen gegevens beschikbaar voor deze indicator. Lees de toelichting van de school voor meer informatie.

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Als Parmant School heeft het Antoon Schellenscollege de onderwijsvisie en toekomstplannen van Parmant Scholen beschreven in het schoolplan 2024-2028 en heeft binnen de gestelde kaders van Parmant Scholen het schoolplan uitgewerkt voor de eigen vestiging. Dit schoolplan omvat een periode van vier jaar.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor alle leerlingen op het Antoon Schellenscollege is extra ondersteuning mogelijk. Circa 35% heeft een leerstoornis (bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, informatieverwerkingsprobleem). Een groot deel van de leerlingen heeft een gediagnosticeerde ontwikkelingsstoornis (bijvoorbeeld PDD-NOS, Asperger, AD(H)D, NLD). Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en plan van aanpak gemaakt, met daarin een omschrijving van de problematiek, ondersteuningsbehoeften en aandachtspunten.
De mentor/coach is de spil. Veel aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de executieve functies. Indien nodig wordt extra ondersteuning ingezet in de vorm van remedial teaching op didactisch én sociaal-emotioneel vlak. De zorgcommissie (orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werkenden en leerlingbegeleiders) ondersteunt de eerstelijnszorg.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven