Marnix College

Prins Bernhardlaan 30 6713 MC Ede

 • Het schoolgebouw voor de leerlingen uit de derde klassen en hoger.
 • Het schoolgebouw voor leerlingen uit de klassen 1 en 2.
 • Een van de kunstvakken die we aanbieden.
 • Schoolfoto van Marnix College
 • Schoolfoto van Marnix College

In het kort

Toelichting van de school

Het Marnix College is een open, oecumenische school waar leerlingen welkom zijn, ongeacht hun achtergrond en levensovertuiging. Het Marnix is er op gericht leerlingen zo op te leiden dat zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld van morgen. Onze leerlingen verlaten de school met een waardevol diploma en een flinke hoeveelheid kennis, maar ook met waardevolle vaardigheden in hun bagage. Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen in staat zijn tot zelfreflectie, dat ze zichzelf durven laten zien, zelfredzaam en veerkrachtig zijn en wij leren hen samen te werken en samen te leven. Niet voor niets is de titel van ons laatste schoolplan "Leer jezelf kennen, leer de ander kennen, leer de wereld kennen". 

Het onderwijsaanbod op het Marnix College is breed en divers. Leerlingen hebben veel keuzemogelijkheden en nemen deel aan Masterclasses en projectonderwijs. De school heeft een uitgebreid aanbod op het gebied van kunst en cultuur en stimuleert leerlingen actief deel te nemen aan activiteiten buiten de les en buiten de school.

Kenmerken van de school

 • Samen school maken
 • Gedegen onderwijs
 • Wij leiden wereldburgers op
 • Veel te kiezen
 • Cambridge Associate School

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1476

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven