Aeres VMBO Ede

Zandlaan 31 6717 LN Ede

  • School moet natuurlijk wél leuk zijn. Onze leerlingen doen daarom veel leuke dingen. Op facebook zie je wat er voor leuks gebeurt op school.
  • Als je je diploma hebt gehaald, kun je makkelijk doorleren. Met het profiel Groen kun je nog alle kanten op.
  • Ben je gek op dieren, eten & drinken en natuur? Ben je ondernemend en nieuwsgierig? Dan is Aeres VMBO Ede dé school voor jou.
  • De vakken in het profielvak Groen draaien om de praktijk. Je gaat zelf aan de slag.
  • Je gaat zelf aan de slag met bijvoorbeeld techniek en robotica. Want door te doen, leer je het snelst.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Resultaten zijn gebaseerd op de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek van de LAKS Monitor 2020, zoals die is uitgezet onder vmbo-leerlingen van de school. Op het factsheet zijn snel en overzichtelijk de resultaten terug te zien op schoolniveau.

Leerlingen van onze school zijn erg tevreden over hun mentor en de decaan. Ook de extra hulp die leerlingen ontvangen bij leerproblemen krijgt een hoge waardering van de leerlingen. Onderwerpen waar leerlingen minder tevreden over zijn, worden door de schoolleiding met de leerlingenraad besproken. Gezamenlijk gaan we het gesprek aan om te kijken hoe we als school de tevredenheid over deze onderwerpen kunnen verhogen en welke verbetermaatregelen hiervoor benodigd zijn. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven