SG De Triade

Nijverheidstraat 2 1135 GE Edam

  • Schoolfoto van SG De Triade
  • Schoolfoto van SG De Triade
  • Schoolfoto van SG De Triade
  • Schoolfoto van SG De Triade
  • Schoolfoto van SG De Triade

Profielkeuze

Toelichting van de school

Wij bieden onderwijs aan op vier niveaus: (1) basisberoepsgerichte leerweg, (2) kaderberoepsgerichte leerweg, (3) gemengde leerweg en mavo. Hierbinnen bieden we drie profielen aan: (a) bouwen, wonen en interieur (BWI), (b) produceren, installeren en energie (PIE) en (c) Media, Vormgeving en ICT (MVI). Ook als je bij ons de mavo doet krijg je lekker veel praktijklessen.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op De Triade hebben we de begeleiding van alle leerlingen beschreven in het Schoolbegeleidingsprofiel. Wanneer daar aanleiding toe is, is er ook specifiekere aandacht mogelijk. Hoe dat voorgegeven is en hoe de samenwerking verloopt met interne en externe partijen is hierin te lezen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven