Pax Coothstraat

Mr. van Coothstraat 34 6651 ZJ Druten

  • Schoolfoto van Pax Coothstraat
  • Schoolfoto van Pax Coothstraat
  • Schoolfoto van Pax Coothstraat
  • Schoolfoto van Pax Coothstraat
  • Schoolfoto van Pax Coothstraat

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingen van het Pax Christi College voelen zich veilig en ervaren de sfeer op school als prettig. We houden dit continu in de gaten want een fijne schooltijd voor al onze leerlingen, dat vinden we zeer belangrijk!


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het anti-pestbeleid heeft veel aandacht binnen de school. Het zijn vooral de mentoren en de leerlingbegeleiders die hier samen met leerlingen en ouders aandacht aan besteden. Extra aandacht is er voor digitaal pesten. Regelmatig worden er toneelvoorstellingen voor jongeren over dit onderwerp in school gehaald.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ieder schooljaar doet het Pax Christi College mee aan tevredenheidsmetingen voor ouders en leerlingen (brugklassers en leerlingen uit het derde leerjaar).

De schoolleiding bespreekt de uitkomsten van deze onderzoeken en maakt vervolgens een plan van aanpak.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,0

Terug naar boven