d'Oultremont College

Dillenburgstraat 46 5151 GL Drunen

  • Schoolfoto van d'Oultremont College
  • Schoolfoto van d'Oultremont College
  • Schoolfoto van d'Oultremont College
  • Schoolfoto van d'Oultremont College
  • Schoolfoto van d'Oultremont College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. Wij streven ernaar dat leerlingen in het derde jaar op het juiste niveau zitten, om succesvol hun schoolloopbaan verder te doorlopen.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het merendeel van onze leerlingen doorloopt hun schoolloopbaan zonder vertraging. De terugval in de doorstroompercentages heeft te maken met het geven van kansen aan de leerlingen in en na de coronaperiode. Dit heeft niet bij alle leerlingen het gewenste resultaat gehad. Hierop hebben we inmiddels ondersteunende activiteiten tijdens schooltijd ingezet, waarbij leerlingen onder begeleiding aan hun huiswerk werken. Hierdoor is meer persoonlijke aandacht mogelijk. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Over de eindexamenresultaten zijn we niet echt tevreden. Uit de analyse bleek dat er te veel leerlingen op havo in hun eindexamenjaar zijn gestart met een achterstand. Ondanks extra inspanningen van de leerling met ondersteuning van de school, bleek dit voor te veel leerlingen niet meer in te halen te zijn. Dit heeft volop onze aandacht.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Daar waar de school op dit moment beschikt over externe evaluaties zijn deze hierbij toegevoegd als bijlage.

Terug naar boven