CSG Liudger Raai | havo, atheneum en gymnasium

Leerweg 1 9202 LE Drachten

  • Schoolfoto van CSG Liudger Raai | havo, atheneum en gymnasium
  • Schoolfoto van CSG Liudger Raai | havo, atheneum en gymnasium
  • Schoolfoto van CSG Liudger Raai | havo, atheneum en gymnasium

In het kort

Toelichting van de school

CSG Liudger Raai staat voor samen-werken aan uitdagend, ondernemend en betekenisvol onderwijs. Wij bieden leerlingen met verschillende talenten en achtergronden goed onderwijs aan. Niet alleen wat betreft de vakken, ook als het gaat om vorming in brede zin: als toekomstige burger, student of werknemer. Dit doen we samen met ouders in een omgeving waarin leerlingen zich veilig, welkom en gewaardeerd voelen.

De locatie Raai in Drachten is een school voor havo, atheneum en gymnasium (vwo). Ook wordt er tweetalig onderwijs (tto) en technasium aangeboden.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • havo
  • havo / vwo
  • atheneum
  • gymnasium

Bron

Bovenbouw

  • havo
  • atheneum
  • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1058

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?