Insula College havo/vwo

Halmaheiraplein 5 3312 GH Dordrecht

  • Schoolfoto van Insula College havo/vwo
  • Schoolfoto van Insula College havo/vwo
  • Schoolfoto van Insula College havo/vwo
  • Schoolfoto van Insula College havo/vwo
  • Schoolfoto van Insula College havo/vwo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De score die in 2018 is toegekend aan de positie (havo of vwo), die onze derdejaarsleerlingen hebben ten opzichte van het advies van de basisschool, is 11,45%. Dat is ruim boven de norm die de onderwijsinspectie voor onze school stelt: 4,75%.

Dat neemt niet weg dat wij blijven streven naar verbetering. De norm van de inspectie is niet ons vergelijkingsmateriaal; wij willen graag dat iedere leerling zijn potentieel kan waarmaken en eindexamen doet op het niveau wat voor hem haalbaar is. Wij zetten daarom in op het continu verbeteren van monitoring van de voortgang en het vinden van de beste individuele begeleiding.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Leerlingen blijven bij ons niet vaak zitten. Dat is terug te zien in de cijfers. Wij scoren ruim boven de norm voor wat betreft de doorstroomsnelheid in de onderbouw en het bovenbouwsucces.  Wij bereiken dit door te redeneren vanuit het ontwikkelingsperspectief van een leerling. Zittenblijven is daarin een middel dat alleen in bijzondere gevallen zinvol is. Als de voortgang van een leerling stagneert zoeken wij naar de doorgaande weg die voor de leerling naar een diploma leidt. Soms betekent dat voor een leerling dat hij verder gaat op een lager niveau. Maar altijd met de mogelijkheid om later terug te gaan naar het hogere niveau.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

2020 was een bijzonder jaar. Vooral voor de examenleerlingen. Zij waren bijna klaar met hun schoolexamen toen het land in "lock down" ging. Vervolgens kwam het nieuws dat de centrale examens niet doorgingen. 

Het was voor de examenleerlingen niet gemakkelijk om hun schoolexamens onder die omstandigheden af te ronden. Gelukkig hebben zij dat goed gedaan en hebben wij met 96% geslaagden op de havo en 100% op het vwo goede resultaten behaald. 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven