Beukenrode Onderwijs

Beukenrodelaan 2C 3941 ZP Doorn

  • Hotel Bakkerij Recreatie
  • Algemene technieken
  • Produceren Installeren Energie
  • En zo ziet ie er uit!
  • Schoolfoto van Beukenrode Onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Kenmerken van de school

  • Samen Leren Groeien
  • Diploma gericht
  • Veilig Leerklimaat
  • Iedereen komt tot z'n recht
  • Maatwerk is standaard

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Beukenrode Onderwijs.

Beukenrode Onderwijs is een VSO school met het reguliere VMBO lesprogramma. Je behaalt bij ons een regulier diploma! Dit is mogelijk doordat wij zelf over een examenlicentie beschikken en voor elk vak een daarvoor bevoegde docent hebben. Ook alle praktijklessen en opdrachten worden op school uitgevoerd, we hebben volledig ingerichte praktijklokalen.  

Wat maakt Beukenrode Onderwijs speciaal? Onze school staat in een rustige bosrijke omgeving. De klassen zijn klein, de docenten hebben veel aandacht voor de leerlingen. Behalve onderwijs richten wij ons ook op gedrag, de docenten IB-er en orthopedagoog zijn er om daarbij te helpen. Op Beukenrode Onderwijs bieden wij de kans een regulier VMBO diploma te halen voor ieder die iets meer nodig heeft. Wij streven er naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling optimaal te benutten.  

Wij bieden de volgende leerwegen aan. Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Theoretische leerweg.  Bij voldoende aanmelding Havo klas 1, 2 en 3  

Bij de basis en kaderberoepsgerichte leerweg bieden wij de volgende profielen: Horeca Bakkerij en Recreatie (HBR), Mobiliteit en Transport (M&T).

Beukenrode Onderwijs verzorgt aangepast onderwijs voor leerlingen met een specifieke hulpvraag. Leerlingen die gedragsmatig zijn vastgelopen krijgen op Beukenrode Onderwijs de kans een VMBO opleiding te starten of af te maken (dit mits er een TLV is afgeven, of de jongere op ander wijze in aanmerking komt voor een opleiding aan het VSO cluster 4 onderwijs) . Voor meer informatie zie: www.beukenrodeonderwijs.nl  

Voortgezet Speciaal Onderwijs VMBO BBL – KBL – TL – Havo

     

Bezoekadres:   Beukenrode Onderwijs Beukenrodelaan 2c 3941 ZP Doorn T: 0343-413883 E: admin@beukenrodeonderwijs.nl   

Directeur a.i. Martha de Roos    Teamleider Mark Sangers    

Meer informatie: https://www.beukenrodeonderwijs.nl/      

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
60

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?