Dockinga college HAVO/VWO bovenbouw

Parklaan 5 9103 ST Dokkum

  • Schoolfoto van Dockinga college HAVO/VWO bovenbouw
  • Schoolfoto van Dockinga college HAVO/VWO bovenbouw
  • Schoolfoto van Dockinga college HAVO/VWO bovenbouw
  • Schoolfoto van Dockinga college HAVO/VWO bovenbouw
  • Schoolfoto van Dockinga college HAVO/VWO bovenbouw

In het kort

Toelichting van de school

Dockinga College

Dockinga College is de grootste scholengemeenschap in Noordoost-Friesland. Dat heeft het grote voordeel dat leerlingen er alle typen onderwijs kunnen volgen en er daarbinnen veel keuzemogelijkheden zijn: VMBO basis en kader-beroepsgerichte leerweg (VMBO-VAKschool), VMBO-theoretische en gemengde leerweg, HAVO en VWO (Atheneum én Gymnasium).

Als leerling merk je niet dat je op een grote school zit, omdat Dockinga College bestaat uit vier locaties, eigenlijk vier aparte scholen. Door deze kleinschalige opzet is de school voor leerlingen overzichtelijk en kennen leerlingen en leraren elkaar.

Locatie havo en vwo: School met oog voor het individu

Op locatie havo en vwo (atheneum en gymnasium) geven wij je de mogelijkheid om je talenten optimaal te ontwikkelen. Wij leren je zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te dragen voor jouw eigen ontwikkelproces. Iedere leerling heeft een persoonlijke coach waar hij/zij met vragen bij terecht kan. Er wordt rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen, door keuzes te bieden binnen en buiten de lessen.

De naam “Dockinga College”

In een oud geschrift over het leven van Bonifatius komt de naam “Dockinga” voor het eerst voor. Dat was in het Latijnse zinnetje “in loco qui Doccinga vocatur”, wat betekent “in een plaats die Dockinga heet”. Dockinga betekent eigenlijk “het gebied van Dokke of Doeke”. Een voorvader dus met veel nakomelingen in deze streek, Noordoost Friesland. Ons Dockinga College is de school voor hen.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

  • havo
  • atheneum
  • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
325

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven