Dockinga college VMBO

Woudweg 140 A 9101 VP Dokkum

  • Schoolfoto van Dockinga college VMBO
  • Schoolfoto van Dockinga college VMBO
  • Schoolfoto van Dockinga college VMBO
  • Schoolfoto van Dockinga college VMBO
  • Schoolfoto van Dockinga college VMBO

In het kort

Toelichting van de school

Dockinga College  

Dockinga College is de grootste scholengemeenschap in Noordoost-Friesland. Dat heeft het grote voordeel dat leerlingen er alle typen onderwijs kunnen volgen en er daarbinnen veel keuzemogelijkheden zijn: VMBO basis en kader-beroepsgerichte leerweg (VMBO-VAKschool), VMBO-theoretische en gemengde leerweg, HAVO en VWO (Atheneum én Gymnasium).  

Als leerling merk je niet dat je op een grote school zit, omdat Dockinga College bestaat uit vier locaties, eigenlijk vier aparte scholen. Door deze kleinschalige opzet is de school voor leerlingen overzichtelijk en kennen leerlingen en leraren elkaar.  

vmbo-gt: school van kansen

Locatie vmbo-gt is bruisend en kleinschalig. Met elkaar zorgen we voor een veilige school met een fijne sfeer. Persoonlijke aandacht vinden we belangrijk. We leggen de lat hoog. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor jou! Natuurlijk gaat dat niet vanzelf. Wij helpen je hierbij en leren je vertrouwen te krijgen in jezelf en anderen.

De naam “Dockinga College”  

In een oud geschrift over het leven van Bonifatius komt de naam “Dockinga” voor het eerst voor. Dat was in het Latijnse zinnetje “in loco qui Doccinga vocatur”, wat betekent “in een plaats die Dockinga heet”. Dockinga betekent eigenlijk “het gebied van Dokke of Doeke”. Een voorvader dus met veel nakomelingen in deze streek, Noordoost Friesland. Ons Dockinga College is de school voor hen.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
353

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven