Metzo College

Maria Montessoristraat 5 7008 CA Doetinchem

  • Schoolfoto van Metzo College
  • Schoolfoto van Metzo College
  • Schoolfoto van Metzo College
  • Schoolfoto van Metzo College
  • Altijd een goed humeur en vriendelijk voor iedereen.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Metzo College heeft een bijzondere klas in leerjaar 1, het wisseljaar. Daar zitten leerlingen die een tussenjaar volgen tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Soms kunnen deze leerlingen gelijk door naar het tweede leerjaar. Bijna altijd zijn ze na het wisseljaar in staat om met een goed perspectief aan het voortgezet onderwijs te beginnen.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De leerlingen en docenten hebben hard gewerkt met extra lessen en bijspijkeruren om de gemiste schooltijd uit de coronaperiode in te halen. Dat is grotendeels gelukt, maar we werken er nog steeds aan.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Onze schoolresultaten zijn de laatste jaren goed gestegen, we zetten ons in om deze lijn voort te zetten.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

We bekijken met de leerlingen wat precies van hen gevraagd wordt op het examen en wat ze daar nog voor moeten doen. Op die manier hebben leerlingen zelf overzicht en dat motiveert hen ook. We trainen voor het examen en bieden ondersteuning als de leerling zich daarvoor inzet. Op deze manier werken we aan onze examenresultaten. Leerlingen die dat willen mogen gebruik maken van examenyoga.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven