Wateringse Veld College

Missouri 1 2548 HT Den Haag

  • Schoolfoto van Wateringse Veld College
  • Schoolfoto van Wateringse Veld College
  • Schoolfoto van Wateringse Veld College
  • Schoolfoto van Wateringse Veld College
  • Schoolfoto van Wateringse Veld College

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school scoort hoog op het aspect "veiligheid" .

De opzet van het onderwijs nodigt de leerlingen uit tot veel en vaak samenwerken. Hierdoor kennen ze elkaar goed en hebben begrip voor elkaars verschillen!

De school werkt met een veiligheidsplan dat jaarlijks wordt geëvalueerd en geactualiseerd.

Binnen de school is één lid van het management aangesteld als veiligheidscoördinator. Onze school heeft een vertrouwenspersoon (contactgegevens zijn via de backoffice te verkrijgen).

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Bij het Wateringse Veld College werken wij continu aan het verbeteren van de kwaliteit en de tevredenheid van onze leerlingen, hun ouders én medewerkers. Dit doen we onder andere door een beknopte vragenlijst af te nemen bij de betrokkenen in leerjaar 3. De aandachtspunten pakken we planmatig op en koppelen we ook terug aan de bevraagden.

Bij ons staat de ontwikkeling van onze leerlingen voorop. Natuurlijk is hun tevredenheid en die van hun ouders voor ons belangrijk. De enquête-periode viel dit jaar echter gelijk met de toetsweken. Helaas is om die reden het aantal reacties op onze tevredenheidsenquête laag en naar onze mening onvoldoende representatief.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven