's Gravendreef College

Klaas Voskuildreef 135 2492 JJ Den Haag

  • Schoolfoto van 's Gravendreef College
  • Schoolfoto van 's Gravendreef College
  • Schoolfoto van 's Gravendreef College
  • Schoolfoto van 's Gravendreef College
  • Schoolfoto van 's Gravendreef College

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het SGDC is aangesloten bij het samenwerkingsverband Zuid-Holland West. Deze organisatie stelt jaarlijks een zorgplan vast. In het zorgplan wordt verantwoording afgelegd aan inspectie en ouders. Het zorgplan van het SGDC is op de eigen school afgestemd. In het ondersteuningsplan geven wij aan welke begeleiding wij kunnen aanbieden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven