Maris Waldeck

Toscaninistraat 187 2551 LW Den Haag

Schoolfoto van Maris Waldeck

In het kort

Toelichting van de school

Op Maris Waldeck kunnen leerlingen terecht met een kader- of basisadvies. Alle leerlingen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Na een verlengde brugpe­riode wordt op basis van hun resultaten bekeken of zij het bovenbouwprogramma Dienstverlening & Producten op kader- of op basisniveau gaan volgen. Ons Flexprogramma heeft als doel leerlin­gen vaardigheden aan te leren voor het eindexamenprogramma en het mbo en laat ze hun talenten en interesses ontdekken. Het programma is gericht op werken aan een effectieve leer- en werkhouding. In de onderbouw krijgen alle leerlingen de volgende programma's aangeboden:sport& bewegen, entertainment, art & design en webdesign. We besteden veel aandacht aan taal en rekenen. Leerlingen worden getoetst om hun niveau vast te stellen. Als dat nog niet voldoende is, krijgen zij extra lessen taal en rekenen om ze zo snel mogelijk op het vereiste niveau te brengen.

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Klein
  • Veilig
  • Kansrijk

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t
  • vmbo-b / vmbo-k
  • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k
  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
188

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven