Maris College Waldeck

Toscaninistraat 187 2551 LW Den Haag

  • Schoolfoto van Maris College Waldeck
  • Schoolfoto van Maris College Waldeck
  • Schoolfoto van Maris College Waldeck
  • Schoolfoto van Maris College Waldeck

In het kort

Toelichting van de school

Het Maris College Waldeck verwelkomt iedereen met een basis-, basis/kader-, kader, of kader/tl advies, eventueel met LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (LWOO). Op Maris Waldeck krijgen leerlingen het onderwijs dat bij ze past, maar worden ze ook gestimuleerd om examen te doen op een zo hoog mogelijk niveau. Zo kunnen kinderen met een tl (mavo) niveau aan het eind van de tweede klas drempelloos doorstromen naar Maris Bohemen.

‘Dienstverlening & Producten’ (D&P) is hét profiel op Maris Waldeck. Van de 1e tot en met de 4e klas leren leerlingen hier onder andere een gezonde maaltijd te maken, een eigen onderneming te starten, een app of game te bouwen of te kappen in de haarstudio. Ze kunnen de wereld van robots ontdekken en een EHBO-certificaat halen. Bij D&P kiezen leerlingen de module sport, voeding of techniek.

Maris Waldorf - Vrijeschoolstroom
Het Maris College Waldorf verwelkomt iedereen met een basis-, basis/kader,- kader of kader/tl advies, eventueel met LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (LWOO). Op Maris Waldorf geven wij les volgens de pedagogische en didactische principes van het vrijeschoolonderwijs. Ons onderwijsaanbod is zorgvuldig samengesteld in samenwerking met de Vrije School Den Haag. Het biedt leerlingen met dit niveau een unieke kans om in de regio Haaglanden breed opgeleid te worden.

De brede ontwikkeling van de leerling staat op Waldorf centraal. Onze leerlingen hebben behoefte aan een gevarieerd onderwijsaanbod. Hierin is aandacht voor cognitie (hoofd), betrokkenheid en passie (hart) en concreet aan de slag gaan (handen). Hierdoor ervaren leerlingen waar talenten liggen en ontdekken ze nieuwe interessegebieden. Een greep uit ons brede onderwijsaanbod: Nederlands (hoofd), Engels (hoofd), wiskunde (hoofd), voedselbankactie organiseren (hart), maatschappelijke actie organiseren (hart), winterzonnewende (hart), textiele werkvormen (handen), smeden (handen), koperbewerking (handen), dans (handen), koken (handen), groen (handen).

Naast bovenstaande vakken wordt er Periodeonderwijs gegeven. Dit houdt in dat er thematisch wordt lesgegeven in periodes van 3 weken. Hierdoor kunnen leerlingen samen met de docent een thema goed uitdiepen. Ook hier staat Hoofd, hart handen centraal. Voorbeelden van thema’s uit het eerste jaar zijn: Ontdekkingsreizen (geschiedenis en aardrijkskunde), Mechanica (natuurkunde en biologie), Sterrenkunde (natuurkunde, aardrijkskunde, geschiedenis).

Het vmbo-profiel ‘ Dienstverlening en Producten, wordt door Maris Waldorf breed geïntroduceerd in de onderbouw. In de vervolgjaren wordt steeds doelgerichter naar het profiel toegewerkt.

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • LWOO
  • Positieve gedragsondersteuning
  • Talentworkshops
  • Kansrijk onderwijs

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
135

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven