School voor Praktijkonderwijs De Einder

Spionkopstraat 9 2572 NK Den Haag

  • Schoolfoto van School voor Praktijkonderwijs De Einder
  • Schoolfoto van School voor Praktijkonderwijs De Einder
  • Schoolfoto van School voor Praktijkonderwijs De Einder
  • Schoolfoto van School voor Praktijkonderwijs De Einder

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Op de pagina van de locatie 20KD01 is het meeste recente verslag van het tevredenheidsonderzoek van de leerlingen terug te vinden. 

De Einder is trots op de scores die de leerlingen de school hier meegeeft. Het is een bevestiging van wat we dagelijks zien en ervaren op de school: de sfeer is goed, de ondersteuning sluit aan bij de behoefte, de relatie met de docenten en de mentor is goed, er wordt hard gewerkt door zowel de leerlingen als door het team. 

Natuurlijk volgen er ook aandachtspunten uit het tevredenheidsonderzoek. Zo gaan we aan de slag de leerlingen meer inspraak te geven. Hun feedback en ideeën over de school zijn juist heel relevant. In het komende schoolplan is een van de speerpunten daarom ook het vergroten van het eigenaarschap van de leerlingen. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven