Maris College Houtrust

Tjalie Robinsonduin 74 2566 HD Den Haag

 • Schoolfoto van Maris College Houtrust
 • Schoolfoto van Maris College Houtrust
 • Schoolfoto van Maris College Houtrust
 • Schoolfoto van Maris College Houtrust

In het kort

Toelichting van de school

Op het Maris College Houtrust kunnen leerlingen terecht met een mavo of mavo/havo advies.

Maris Houtrust is de enige school in Den Haag met een tweetalige mavo. Leerlingen die hiervoor kiezen, volgen in de onderbouw 70% van de lessen wiskunde, biologie, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, lichamelijke opvoeding en kunstvakken in het Engels. Zij doen het Nederlandse eindexamen en leggen daarnaast Anglia-examens af. 

Om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen krijgen mavoleerlingen op Maris Houtrust een Flexprogramma.  Flex brengt ze in aanraking met verschillende studies en beroepenvelden op het gebied van drama, muziek, art & design, sport & bewegen en ITL (informatietechnologie). 

Gedurende het hele schooljaar worden op Maris Houtrust extra sportactiviteiten en clinics georganiseerd voor sportieve leerlingen. 

Kenmerken van de school

 • Openbaar
 • Kansrijk onderwijs
 • Tweetalig mavo
 • Lifeskills lessen
 • persoonlijke aandacht

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
533

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven