Yuverta Madestein

Madesteinweg 25 2553 EC Den Haag

  • Bijzonder is onze paardenklas. Theorieles op school en paardrijles in de manege. Buitenritten horen daar natuurlijk ook bij.  Super leuk!
  • Naast de paardenklas hebben we de kookklas. Beide themaklassen zijn erg populair waarvoor helaas geldt: vol = vol. Geef je dus op tijd op.
  • In deze klas ga je aan de slag met technisch praktijkgericht onderwijs, robotisering en veel technologische ontwikkelingen. Super gaaf!
  • Schoolfoto van Yuverta Madestein
  • Binnenplaats van de school waar de kassen en dieren verblijven. Wij hebben verschillende dieren van paarden tot schildpadden.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen tonen zich over het algemeen zeer tevreden op Madestein. Uiteraard zijn er altijd aandachtspunten en betrekken wij de leerlingen bij eventuele verbeteringen. Zo is er vorig jaar een multicourt gerealiseerd op voorspraak van leerlingen om meer te kunnen bewegen in de pauzes. De resultaten worden ieder jaar zorgvuldig geanalyseerd en besproken met de leerlingen en medewerkers.

Afgelopen jaar scoorde het 'met plezier naar school gaan' erg hoog, maar gaven leerlingen ook aan meer hulp te willen bij het plannen van hun huiswerk. Wij onderzoeken daarom verschillende digitale planmodules en methodes om hier daadwerkelijke steviger begeleiding voor te realiseren. 

Bij de weergave van de tevredenheid van de leerlingen per onderwijssoort wordt bij ‘vmbo’ de tevredenheid van onze onderbouw leerlingen bedoeld. Bij ‘vmbo-b’ en ‘vmbo-k’ wordt de tevredenheid van de bovenbouw leerlingen per leerweg aangegeven.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij hanteren een leerlingencontract met daarin onze schoolregels. Het doel is het bieden van een veilig klimaat in en rond de school. Wij willen een school zijn waar respect voor elkaar, initiatief en verantwoordelijkheid door iedereen wordt nageleefd. Alle leerlingen ondertekenen het leerlingencontract om aan te geven dat ze meewerken aan een fijne, veilige school voor iedereen.

Een veilige school is belangrijk voor onze leerlingen, de ouders en ons personeel. Een veilige school staat aan de basis van ons handelen. We zijn dan ook trots dat we wederom van de gemeente Den Haag het certificaat veilige school toegekend hebben gekregen.

In onderstaande grafieken worden met ‘vmbo’ de onderbouw leerlingen bedoeld. De aanduidingen ‘vmbo–b’, ‘vmbo-k’ en ‘vmbo-g/t' duiden op de bovenbouw uitgesplitst naar leerweg.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders van onze leerlingen zijn zeer tevreden over onze school. Het onderwijs in met name de praktijkvakken wordt hoog gewaardeerd, maar ook de begeleidingsmogelijkheden en contact met de mentor. Aandachtspunt afgelopen jaar was bijvoorbeeld de wisselingen met docenten in het 2e leerjaar, waar twee docenten vertrokken en niet snel vervangen konden worden. Wij hebben dit inmiddels opgelost.

Wij blijven als school voortdurend in gesprek met ouders, rechtstreeks of bijvoorbeeld via de ouderraad. Ouders helpen bij de organisatie van bijvoorbeeld ouderavonden, de open dagen en andere activiteiten. Bij ingrijpende beleidskeuzes vragen wij de ouderraad mee te denken om ook de visie van ouders mee te nemen in besluitvorming. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven