Wellantcollege Madestein

Madesteinweg 25 2553 EC Den Haag

  • Jammer genoeg kunnen we geen rondleidingen geven, maar kijk op onze website naar de huidige mogelijkheden om toch kennis met ons te maken.
  • Onze eerstejaars laten we sportief met elkaar kennis maken tijdens de introductiedagen door samen aan de slag te gaan.
  • Technologie & Toepassing betekent bezig zijn met technisch praktijkgericht onderwijs, robotisering en veel technologische ontwikkelingen.
  • Bijzonder is onze paardenklas. Theorieles op school en paardrijles in de manege. Buitenritten horen daar natuurlijk ook bij.  Super leuk!
  • Naast de paardenklas is de kookklas ook een themaklas. Beide themaklassen zijn erg populair waarvoor helaas geldt: vol = vol.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Wellant vmbo Madestein staat voor uitdagend, betekenisvol en toekomstgericht onderwijs met focus op talentontwikkeling. Naast de algemene roostervakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, mens & maatschappij en de verschillende praktijkvakken als bloem, groen, dier, koken, techniek, robotica en ondernemen, richten wij ons veel op persoonlijke vorming.

Vanuit actief en zelfstandig leren, samenwerken en onderzoeken wat persoonlijke talenten en interesses zijn, wordt volgens uitdagende thema’s de focus gelegd op talentontwikkeling van de leerling. Naast de reguliere lessen hebben wij themaklassen, te weten Paardenklas, Kookklas en innovatieve Technologie & Toepassing. Ontdek wat de toekomst ons brengt: dat biedt het vak futurelab, een uitdaging naar toekomstgericht onderwijs. Met behulp van technologische middelen brengen we leerlingen in contact met vernieuwende technologie o.a. met onze lessen robotica. Daarnaast laten we de leerlingen ook deelnemen aan projecten die te maken hebben met de maatschappelijke kant van de samenleving. Bijvoorbeeld in ons project Matties for Grannies zetten leerlingen zich in voor ouderen. Zo gaan zij samen lunchen en muziek maken.


Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschrijft de school hoe zij het aanbod van de basisondersteuning, leerwegondersteuning en extra ondersteuning in zorg hebben vormgegeven. Met dit aanbod kunnen zorgleerlingen (leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften) worden begeleid. Naast de toelatingscriteria met betrekking tot de ondersteuningsbehoeften is in het SOP te lezen welke middelen binnen dit aanbod worden ingezet en hoe het contact met de ouders geregeld is. Wat het aanbod betreft kan gedacht worden aan begeleiding van leerlingen met een hulpvraag op de volgende gebieden: leren/gedrag/sociaal-emotioneel/chronische ziekte en/of lichamelijke of verstandelijke beperking.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven