Yuverta vmbo Den Bosch

Hervensebaan 7 5232 JL Den Bosch

  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Den Bosch
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Den Bosch
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Den Bosch
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Den Bosch
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Den Bosch

Profielkeuze

Toelichting van de school

Omdat iedere leerling zijn eigen manier van leren heeft en op een eigen niveau werkt, heb je op het vmbo vier leerwegen. Een leerweg is de route die je op het vmbo volgt. De maatschappij staat te springen om slimme handjes en mensen die een vak kunnen uitoefenen. Je leert veel door te doen, vaardigheden als plannen/samenwerken/flexibel zijn en doorzetten. Dit zijn vaardigheden waar je later in ieder beroep of studie iets aan hebt later. 

Yuverta vmbo Den Bosch biedt alle leerwegen aan:
- vmbo basis (basisberoepsgerichte leerweg)
- vmbo kader (kaderberoepsgerichte leerweg)
- vmbo gemengd/theoretisch ( T+ programma)

Op Yuverta vmbo Den Bosch behoren alle leerwegen tot het profiel Groen. Dit betekent dat wij groene praktijkvakken hebben; Bloem, Dier, Groen, Outdoor en Voeding. Met je groene vmbo diploma kun je naar alle mbo-opleidingen doorstromen. In alle andere profielen. Dit komt omdat wiskunde en biologie standaard in je vakkenpakket zitten. 

Ook zijn lichamelijke opvoeding en kunst en cultuur vakken waarbij de leerlingen praktisch aan de slag gaan.

Onze theorievakken die meetellen voor het eindexamen zijn:  Nederlands, Engels, wiskunde, biologie en maatschappijleer. Daarnaast kunnen leerlingen in de bovenbouw KB en GT ook nog de kiezen uit de keuzevakken economie, nask (natuur- en scheikunde) en Duits.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven