Accent PRO Capelle

Wisselspoor 6 2908 AC Capelle aan den IJssel

  • Techniek op meerdere vlakken. Samen met 3 scholen voor VMBO werken wij de komende 4 jaar aan de versterking van het techniekonderwijs!
  • Duidelijke leerdoelen in helder opgebouwde lessen door kwalitatief goede docenten!
  • Door kleine groepen en gepersonaliseerde leerdoelen is er tijd en aandacht voor de leerling.
  • Diverse techniek mogelijkheden
  • Leerlingen leren in de spiegel te kijken

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

In de Factsheet zijn alle relevante (uitstroom) gegevens van de afgelopen jaren terug te zien.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Voor alle leerjaren zijn de schoolkosten 50 euro.
Hoeveel leerlingen behalen een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Er kunnen op PrO Capelle 19 verschillende branchecertiferen worden behaald. In de sectoren Hoerca, Economie,Technike , Logistiek en Zorg.
Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2017-2018 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Accent praktijkonderwijs Capelle evalueert zowel intern en extern.
Externe evaluaties worden gedaan d.m.v. de bezoeken vanuit de Inspectie van het onderwijs en de bezoeken vanuit de collegiale visitatie. Daarnaast worden er  tevredenheidsonderzoeken  (Stimulans/ PROZO) afgenomen bij ouders, diverse externe partners en stage bedrijven.

Interne evaluatie gebeurt via de tevredenheidsonderzoeken ( Stimulans/PROZO) onder de leerlingen en personeel. Acties worden met elkaar  geformuleerd en in het jaarplan opgenomen. Via de  PDCA-cyclus worden deze acties: gepland, uitgevoerd, gecontroleerd en verzekerd van borging.

Terug naar boven