Accent Praktijkonderwijs Capelle

Wisselspoor 2 2908 AC Capelle aan den IJssel

 • Techniek op meerdere vlakken. Samen met 3 scholen voor VMBO werken wij de komende 4 jaar aan de versterking van het techniekonderwijs!
 • Duidelijke leerdoelen in helder opgebouwde lessen door kwalitatief goede docenten!
 • Door kleine groepen en gepersonaliseerde leerdoelen is er tijd en aandacht voor de leerling.
 • Diverse techniek mogelijkheden
 • Leerlingen leren in de spiegel te kijken

In het kort

Toelichting van de school

Accent Capelle is een excellente praktijkschool! Een school waar de ontwikkeling van de leerling centraal staat. Levensecht- en gepersonaliseerd leren zijn samen met 'zelfregie' de kern van het onderwijs op Accent Capelle. Het onderwijs speelt zich zo veel mogelijk af in levensechte leeromgevingen en is zo veel mogelijk afgestemd op de talenten, wensen en mogelijkheden van de leerling. De leerling heeft voor een groot deel de regie over wat hij of zij graag wil leren.

In de Pro plus lijn van de school wordt er extra nadruk gelegd op theorie, huiswerk en werkhouding. In de Pro praktijklijn is er extra aandacht voor praktijklessen en projectonderwijs. Op Accent Capelle is een goede balans tussen het aanbieden van de 'kernvakken' en het laten opdoen van praktijkervaring. Het praktisch handelen motiveert onze leerlingen om te blijven leren!

Accent Capelle heeft voor het schooljaar 2022/2023 maximaal 45 plaatsen voor klas 1. Aanname is op volgorde van aanmelding en hierbij volgen we het aanmeldnummer wat beschikbaar is in OT nadat we de code hebben geactiveerd. Een aanmelding is dus pas een aanmelding wanneer de unieke code is afgegeven. (en dus het advies vanuit de basisschool is gegeven). Wanneer het maximum aantal leerlingen is bereikt zullen wij meedenken in het zoeken naar een alternatieve, passende Pro school.

Kenmerken van de school

 • Excellente school
 • Levensecht leren
 • Gepersonaliseerd leren
 • Pro plus en Pro praktijklijn
 • Werken naar Pro diploma

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per schooljaar  2019-202 telt Accent Capelle  221 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
241

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven