OSG Singelland - Burgum

Schoolstraat 101 9251 EB Burgum

Schoolfoto van OSG Singelland - Burgum

In het kort

Toelichting van de school

'Ruimte voor talent' is de lijfspreuk van de locatie Burgum, een speelse variant op de slogan van Singelland ‘talent in ontwikkeling’. Hiermee willen we benadrukken dat we de leerling centraal stellen en alle mogelijkheden willen geven om zich maximaal te ontwikkelen. Daarbij denken we dan niet alleen aan de kennis die we willen overbrengen maar ook aan sport, cultuur en het aanleren van algemene vaardigheden.

Op onze school is het onderwijs compleet gedigitaliseerd. Door het gebruik van de iPad en van digitaal lesmateriaal willen wij de kwaliteit van ons onderwijs verhogen door leermiddelen flexibeler in te zetten, zodat we beter kunnen inspelen op de talenten en behoeften van leerlingen. Ondanks de groeiende rol van ICT hulpmiddelen vinden wij de bijzondere band tussen leerling en docent cruciaal voor goed onderwijs. 

Kenmerken van de school

  • Korte lijnen
  • Leuke activiteiten
  • Onderwijs op iPad
  • Veilig

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k
  • vmbo-(g)t
  • havo
  • vwo

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We willen in Burgum een ruim onderwijsaanbod aanbieden. Er is dan ook een brede instroom van VMBO t/m VWO. Na de brugklasperiode van 2 jaar, kan er in Burgum in de bovenbouw onderwijs worden gevolgd binnen VMBO (g) t en HAVO. Dit verklaart de afname van het leerlingenaantal in het derde leerjaar.     
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
295

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven