Lauwers College Buitenpost

De Hoefslag 40 9285 RV Buitenpost

 • Schoolfoto van Lauwers College Buitenpost
 • Schoolfoto van Lauwers College Buitenpost
 • Schoolfoto van Lauwers College Buitenpost
 • Schoolfoto van Lauwers College Buitenpost
 • Schoolfoto van Lauwers College Buitenpost

In het kort

Toelichting van de school

Lauwers College Buitenpost
Het Lauwers College in Buitenpost is een overzichtelijke en gezellige school. Je kunt bij ons kiezen uit mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). Daarnaast bieden we mavo+ en @havo aan.

Onderwijsconcept OPM@@T in de onderbouw
Met OPM@@T maken we het onderwijs breder dan alleen de standaard schoolvakken. De leerlingen worden begeleid door vakdocenten én een mentor. Zo leren de leerlingen keuzes te maken en vooral goed naar zichzelf te kijken. Dat begint al in de vaste lessen, waarin we werken vanuit leerdoelen. Hierdoor krijgt de leerling meer inzicht in zijn/haar eigen leer- en ontwikkelproces. Het lesrooster is zo gemaakt dat er ruimte is voor het ontwikkelen van talenten en interesses van de leerlingen door bijv. het volgen van STARtimes, Cambridge English en het doen van duurzaamheidsprojecten bij de groep ‘Voor jouw toekomst’. Daarnaast is er ruimte voor leer- en maakwerk op het leerplein of in het stiltelokaal en wordt tijdens de vakflexlessen ondersteuning en extra uitdaging geboden.

Junior College
Het Junior College is een deel van het gebouw wat speciaal is ingericht voor de onderbouw. Er is een kantine waar alleen de onderbouwklassen pauze houden en er zijn kluisjes en kapstokken.

Meer dan leren in de klas
Het Lauwers College Buitenpost biedt veel activiteiten buiten de lessen aan, zoals Olympic Moves, de cultuurweek, voorlichting over maatschappelijke thema’s en STARTimes. Ook worden er excursies in het binnen- en buitenland georganiseerd. Leerlingen gaan bijvoorbeeld naar steden als Bremen, Praag, Londen, Diever, Den Haag, Berlijn, Marrakesh en Barcelona. Daarnaast zijn er veel activiteiten in het kader van techniek onderwijs en ook het ondernemerschap komt aan bod bij programma’s als Jong Ondernemen en Vecon Business School. 15

Doorstroomprogramma’s @havo en @vwo
Na de mavo is er de mogelijkheid om door te stromen naar de havo. Omdat veel leerlingen vaak moeten wennen aan de overstap van mavo naar havo is er in Buitenpost een speciaal begeleidingsprogramma ontwikkeld: @havo. Dit programma bestaat uit:

• een intakegesprek met de @havo coach en/of de leerjaarcoördinator havo 4;
• een aansluitprogramma voor de zomervakantie met de groep leerlingen die van de mavo naar de havo willen;
• begeleiding en wekelijks contact met een persoonlijke coach;
• hulp bij het plannen van huiswerk en het zelfstandig werken;
• en les in een kleine groep met leerlingen die ook van de mavo naar de havo willen.

Meer informatie staat op www.lauwerscollege.nl. Naast @havo is er ook een soortgelijk programma voor leerlingen die na het behalen van een havodiploma door willen stromen naar vwo 5, @vwo.

Gymnasium
Als regioschool bieden we ook het gymnasium aan. Het gymnasium start in klas 2 en de leerlingen kunnen hun eindexamen afleggen in Grieks en Latijn. Naast de lessen vinden er excursies plaats en wordt deelname aan andere activiteiten, zoals de Olympiade gestimuleerd.

Kenmerken van de school

 • Veiligheid
 • Aandacht
 • Ambitie
 • Verbondenheid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
886

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?