Tessenderlandt

van Riebeecklaan 2 4818 EB Breda

 • Schoolfoto van Tessenderlandt
 • Schoolfoto van Tessenderlandt
 • Schoolfoto van Tessenderlandt
 • Schoolfoto van Tessenderlandt

Profielkeuze

Toelichting van de school

Deze indicator toont de keuzes van de examenleerlingen voor een profiel in het vmbo. Dit zijn specifieke richtingen binnen dit onderwijs met een vast vakkenpakket. Een profiel bereidt leerlingen voor op hun vervolgopleiding en het werk dat ze uiteindelijk willen doen. Het vmbo kent de volgende profielen:
 • zorg en welzijn;
 • techniek;
 • economie;
 • landbouw

Binnen een profiel kunnen verschillende afdelingen bestaan. Elke afdeling biedt een eigen specialisaties en vakken aan.  De bijlage toont de profielen, afdelingen en vakken die op Tessenderlandt worden aangeboden.

 


  Welke profielen volgen de examendeelnemers?
  Weergave Profielkeuze

  Bron

  Het schoolplan

  Toelichting van de school

  Dit is het schoolplan van onderwijsgroep Tessenderlandt voor de beleidsperiode 2021-2024. Deze periode sluit aan bij het ambitieplan van Libreon. In het schoolplan zult u de concretisering zien van de beleidsdoelen die Libreon heeft geformuleerd.

  De verdere vertaling van dit meerjarenschoolplan vindt u in het activiteitenplan. Daarin worden jaarlijks de concrete activiteiten op het gebied van innovatie en ontwikkeling geformuleerd van de onderwijsgroep Tessenderlandt en van de drie locaties: Tessenderlandt, Christoffel en De la Salle.

  Download het schoolplan

  Ondersteuning van de leerlingen

  Toelichting van de school

  Onderwijsgroep Tessenderlandt maakt met drie locaties deel uit van de Scholengemeenschap Breda. In Breda wordt MAVO- en VMBO-onderwijs verzorgd op de locaties Christoffel en Tessenderlandt-Van Riebeecklaan. De derde locatie is De la Salle in Baarle Nassau waar MAVO en onderbouw VMBO-K en HAVO/VWO (1e fase) worden aangeboden.

  Elke locatie bedient een doelgroep met specifieke kenmerken. Daardoor bereikt onderwijsgroep Tessenderlandt een breed publiek in het voorgezet onderwijs van de regio Breda.

  Het ondersteuningsplan van onderwijsgroep Tessenderlandt is samengesteld met de ondersteuningsplannen van de locaties.

  Onderwijsgroep Tessenderlandt heeft een zorgadviescommissie (ZAC) die is samengesteld uit de ondersteuningscoördinatoren van de drie locaties. De ZAC is een beleidsvoorbereidend orgaan van de onderwijsgroep als het gaat over de ondersteuning van leerlingen in de breedste zin van het woord (leer-, sociaal-emotionele- en gedragsproblematiek. De ZAC komt één keer per zes weken bij elkaar.

  Download schoolondersteuningsprofiel

  Terug naar boven