Yuverta chr. vmbo Boskoop

Zijde 105 2771 EV Boskoop

  • Schoolfoto van Yuverta chr. vmbo Boskoop
  • Schoolfoto van Yuverta chr. vmbo Boskoop
  • Schoolfoto van Yuverta chr. vmbo Boskoop
  • Schoolfoto van Yuverta chr. vmbo Boskoop
  • Schoolfoto van Yuverta chr. vmbo Boskoop

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Wij werken intensief samen met onze leerlingen om de schoolperiode tot een mooie periode voor hen allen te maken. Dit doen wij op verschillende manieren. Zo hebben wij een leerlingenraad, is er in de mentorles aandacht voor omgang met elkaar en bespreken wij diverse onderwerpen met onze leerlingen die bij kunnen dragen tot een beter schoolklimaat.

Ieder jaar nemen we bij de leerlingen een enquête af. De sfeer en veiligheid worden met een ruim voldoende beoordeeld, we werken hier voortdurend aan. De mentor heeft hierbij samen met de leerling een belangrijke rol. Daarnaast heeft de leerling een coachmoment in de week.

Dit betekent dat de leerlingen elke week een half uur met de mentor op hun rooster hebben staan. Dit halfuur wordt bijvoorbeeld ingezet om:

- leerlingen te helpen plannen

- het bespreken van resultaten

- het begeleiden van het groepsproces

- het bespreken van het welbevinden van de leerling in individuele gesprekken.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Tevredenheid van ouders en leerlingen is voor ons cruciaal. Daarom overleggen we met zowel de ouder- als de leerlingenraad. Daarnaast hebben wij een actieve ouderraad. Deze vergadert zes keer per jaar en denkt actief mee over verschillende thema's die bij ons op school spelen. De ouderraad is een adviesorgaan die wij als school graag raadplegen en meenemen in onze visie. Doordat wij een kleinschalige school zijn is het contact met en door ouders laagdrempelig en voelt iedereen zich gehoord en gezien.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven