Melanchthon De Blesewic

Hoekeindseweg 7a 2665 KA Bleiswijk

  • Schoolfoto van Melanchthon De Blesewic
  • Schoolfoto van Melanchthon De Blesewic
  • Schoolfoto van Melanchthon De Blesewic
  • Schoolfoto van Melanchthon De Blesewic

Profielkeuze

Toelichting van de school

In de bovenbouw bieden wij op mavo en op havo alle profielen aan.

mavo:Economie (EC) Techniek (TE) Zorg en Welzijn (ZW)

havo: Economie/Maatschappij (E&M) Cultuur/Maatschappij (C&M) Natuur/Techniek (N&T) Natuur/Gezondheid (N&G)

Wij helpen je een goede keuzes te maken door je intensief te coachen. In de onderbouw start je al met keuzes maken binnen de verschillende onderdelen van het You We World concept.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Coaching

Op Melanchthon De Blesewic krijgt uw kind een persoonlijke coach. Zij spreken elkaar elke twee à drie weken. De gesprekken kunnen over allerlei zaken gaan: hoe het met uw kind gaat, resultaten op school, wat hij/zij graag wil doen of ontdekken, persoonlijke ontwikkeling en studie- of beroepskeuze. Daarnaast is de coach de eerste persoon bij wie u en uw kind terecht kunnen met problemen of vragen.

Ondersteuningsteam

Mocht uw kind intensievere begeleiding nodig hebben, dan kan hij/zij worden aangemeld bij ons zorgteam voor advies en doorverwijzing. Alle ondersteuningsaanmeldingen lopen via de coach en de ondersteunings coördinator. De ondersteuningscoördinator is mevrouw F. Beljaars

Dyslexie

Onze school heeft een dyslexiecoach.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven