Curio pomona

Pomonalaan 45 4613 ES Bergen op Zoom

  • Schoolfoto van Curio pomona
  • Schoolfoto van Curio pomona
  • Schoolfoto van Curio pomona

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Aangezien dit jaar de vragenlijst en de doelgroep zijn gewijzigd wordt de vergelijking met vorige jaren niet getoond.
Vanaf volgend jaar zullen we de trend over meerdere jaren weer wel tonen.

Het aantal vmbo-(g)t leerlingen is gering. Alleen in de onderbouw wordt deze leerweg aangeboden. Gezien de bandbreedte zijn deze gegevens niet betrouwbaar.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school beschikt over het keurmerk Veilige School 2016-2017. Er wordt gehandeld conform het handelingsprotocol VeiligeSchool van de gemeente Bergen op Zoom, waaran alle VO scholen deelnemen. Veiligheid komt aan de orde binnen de reguliere en mentorlessen. Daarnaast zijn er verschillende projecten die zich richten op veiligheid.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven