MollerJuvenaat

Noordzijde Zoom 61 4613 AB Bergen op Zoom

Schoolfoto van MollerJuvenaat

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Tevreden leerlingen zijn gemotiveerder en leren en werken beter. Daarom besteden wij veel aandacht aan het aspect tevredenheid. Natuurlijk beseffen wij dat de belangen van de leerlingen en de school wel eens uiteen kunnen lopen. Het MollerJuvenaat kent daarom een leerlingenraad die relevante thema's met de directie bespreekt. Ook in de MR van het MollerJuvenaat zijn de leerlingen vertegenwoordigd.

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de algemene tevredenheid van de leerlingen. De mate van tevredenheid geeft ook een beeld van hoe zij de sfeer op school ervaren. Uiteraard is leerlingentevredenheid een dynamisch gegeven. Wij streven altijd naar een goede balans tussen de gewenste studieresultaten en de tevredenheid van de leerlingen. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Binnen het MollerJuvenaat hanteren wij een uitgebreid veiligheidsbeleid. Dit is praktisch uitgewerkt in een veiligheidsplan. Wij besteden hierin veel aandacht aan fysieke veiligheid. Het MollerJuvenaat beschikt over een BHV-team dat regelmatig oefeningen organiseert. De arbeidsomstandigheden voldoen aan het arbobeleid, dat ook in scholing van medewerkers voorziet. Uiteraard is het MollerJuvenaat ook ondertekenaar van het 'Handelingsprotocol Veilige School'. Ook sociale veiligheid is een belangrijk thema, denkt u hierbij aan het voorkomen van pesten (ons pestprotocol is als bijlage toegevoegd), agressie maar ook van discriminatie en seksuele intimidatie. Daarnaast besteden we aandacht aan het omgaan met internet en sociale media.

Ten aanzien van de belevingsveiligheid scoort het MollerJuvenaat goed. Leerlingen kunnen en mogen zijn wie ze zijn in hun ontwikkeling. Respect is waardevol op het MollerJuvenaat.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Om onze taak goed te kunnen uitvoeren is een soepel en open samenspel met de ouders onmisbaar. Daarom vinden wij een goede communicatie met hen erg belangrijk. Dit gebeurt natuurlijk tijdens de ouderavonden, maar ook door middel van individuele gesprekken gedurende het schooljaar.In het contact met de ouders speelt de mentor een grote rol, hij is het eerste aanspreekpunt.

Het MollerJuvenaat kent een ouderraad, die regelmatig met de directie overleg. De ouderraad is ook vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van het MollerJuvenaat.In dit hoofdstuk vindt u informatie over de algemene tevredenheid van de ouders. De mate van tevredenheid geeft ook een beeld van hoe ouders de sfeer op school ervaren. Wij streven ernaar over de diverse aspecten hiervan goed met de ouders te communiceren.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven