Adriaan Roland Holstschool

Loudelsweg 38 1861 TG Bergen (Noord-Holland)

  • Schoolfoto van Adriaan Roland Holstschool
  • Schoolfoto van Adriaan Roland Holstschool
  • Schoolfoto van Adriaan Roland Holstschool
  • Schoolfoto van Adriaan Roland Holstschool
  • Schoolfoto van Adriaan Roland Holstschool

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Bij leerlingen scoren veiligheid en sociaal klimaat erg hoog. De sfeer en het pedagogische klimaat op onze school is ook een sleutelfactor in onze visie op onderwijs: zonder veilige leeromgeving geen gezonde ontwikkeling.

Het oude gebouw en de digitale informatievoorziening scoren lager. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Als er iets is waar wij goed in scoren dat is het wel ons schoolklimaat en veiligheid. Dat komt doordat wij een kleine school zijn met veel aandacht voor het sociale leven. Het gaat bij ons op school niet alleen om cijfers maar vooral ook om sociale omgang. Ons onderwijs leert en inspireert.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Deze enquête toont een wisselend beeld. Sociaal klimaat en veiligheid scoren hoog. Ouders vinden dat wij aantrekkelijk onderwijs bieden. Maar ook geven ouders aan dat ze niet goed op de hoogte zijn van de vorderingen van hun kind. Dat zit er in dat wij ervoor kiezen om de leerlingen eerst 'aan te laten komen' op school en ontwikkelrust te geven en niet direct alle accent te leggen op het cijfermatig resultaat. Maar dat is voor ouders niet altijd prettig als je juist graag wilt weten hoe je kind ervoor staat. Dit is een ontwikkelpunt. We investeren sterk in het gebruik van Magister en proberen de informatievoorziening zo open mogelijk te maken.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven