Over Betuwe College (OBC) Bemmel vmbo-t

Drieske 4 6681 CX Bemmel

  • Schoolfoto van Over Betuwe College (OBC) Bemmel vmbo-t
  • Schoolfoto van Over Betuwe College (OBC) Bemmel vmbo-t
  • Schoolfoto van Over Betuwe College (OBC) Bemmel vmbo-t
  • Schoolfoto van Over Betuwe College (OBC) Bemmel vmbo-t
  • Schoolfoto van Over Betuwe College (OBC) Bemmel vmbo-t

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan 2018-2022 geeft richting aan het beleid dat OBC Bemmel de komende jaren wil voeren.

Hierin is onder andere voor leerlingen opgenomen dat we werken met:

* langere lessen (80 min) waardoor meer aandacht voor begeleiding en maatwerk is

* keuze uren (ondersteuning en verdieping) 

* begeleiding op maat door een coach (inclusief driegesprekken met ouder, kind en coach)

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onderwijs en begeleiding gaan hand in hand op het Over Betuwe College. U leest dat in het bijgevoegde zorgplan.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven