Focus beroepsacademie

Dierensteinweg 4 2991 XJ Barendrecht

 • Focus Beroepsacademie heeft een modern en licht gebouw met een open uitstraling.
 • Focus Beroepsacademie biedt het profiel zorg en welzijn aan.
 • Focus Beroepsacademie biedt het profiel groen aan.
 • Focus Beroepsacademie biedt het profiel Dienstverlening en Producten aan.
 • Focus Beroepsacademie biedt het profiel Media, Vormgeving en ICT aan.

In het kort

Toelichting van de school

Focus Beroepsacademie is een samenwerkingsschool van stichting OZHW voor PO en VO te Barendrecht en vereniging CVO te Rotterdam. De samenwerking tussen beide scholen is in 2007 tot stand gekomen. De school is gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw. Als uitgangspunt voor onze samenwerkingsschool van openbaar onderwijs en Christelijk onderwijs geldt dat leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers vanuit alle achtergronden en gezindten welkom zijn en zich welkom voelen.

Focus Beroepsacademie is een school waar diversiteit in opvattingen aangegrepen wordt om van elkaar te leren. We willen bij Focus Beroepsacademie gepersonaliseerd onderwijs realiseren. Dankzij deze samenwerking kunnen de leerlingen na het eerste leerjaar kiezen voor een breed aanbod aan beroepsgerichte profielen. De school is een brede vmbo-school voor basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht onderwijs voor leerlingen met of zonder leerweg ondersteuning (lwoo) en stromen na vier jaar uit in het MBO.

De visie op leren

'Op FocusBeroepsacademie heeft iedere leerling zijn eigen leerroute binnen en buiten de school’. 

De visie erachter is dat kinderen beter leren als de leerstof op de interesses van de leerlingen is afgestemd. In ons onderwijs is er voldoende afwisseling in de lessen en meer aandacht voor samenwerken. We stimuleren het zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen.

De school is een veilige school voor leerlingen en medewerkers. We kennen elkaar en elkaars achtergrond, we accepteren elkaars identiteit en persoonlijkheid en stimuleren elkaar om de eigen talenten in te zetten voor ons onderwijs en de organisatie. Medewerkers en leerlingen kennen onze normen en waarden en dragen deze actief uit.

Kenmerken van de school

 • geluk
 • verbondenheid
 • doelgericht werken
 • respectvol
 • bijdragen aan potentieel

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-b / vmbo-k
 • vmbo-k

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Focus Beroepsacademie is een samenwerking tussen twee besturen. Het aantal leerlingen wat hier gepubliceerd is, is het totaal aantal leerlingen dat is ingeschreven op het brinnummer van Focus Beroepsacademie Calvijn.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
471

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven