csg Bogerman Balk

Douwe Aukesstraat 1 8561 CS Balk

  • Schoolfoto van csg Bogerman Balk
  • Schoolfoto van csg Bogerman Balk
  • Schoolfoto van csg Bogerman Balk
  • Schoolfoto van csg Bogerman Balk

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De mentor is verantwoordelijk voor een goed en veilig klimaat in de klas. Hij of zij signaleert vroegtijdig wanneer leerlingen zich niet prettig voelen in de groep. Mentoren en leerlingen kunnen terecht bij de zorgcoördinator voor extra hulp of ondersteuning.

Csg Bogerman heeft een veiligheidsplan waarin staat omschreven hoe te handelen als toch onveilige situaties worden geconstateerd.  Er is intensief en goed contact met jeugdzorg, politie en gemeente. Gezamenlijk wordt gewerkt aan preventie.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Er zijn helaas te weinig ouders geweest die de enquête hebben ingevuld. De uitkomsten zijn daardoor niet representatief. Er is op csg Bogerman in Balk een ouderpanel actief met ouders van leerlingen uit de verschillende klassen. Deze ouders herkenden zich niet in de uitkomsten van de enquête. De input van de ouders wordt gebruikt om het onderwijs en de organisatie verder te verbeteren.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven