Walterbosch

Waltersingel 130 7314 NX Apeldoorn

  • Alle brugklasleerlingen maken kennis met het Technasium. Hier gaan leerlingen aan de slag met technische opdrachten voor bedrijven.
  • Alle havo/atheneum-brugklasleerlingen krijgen de plusvakken 'podium' en 'nieuwe media'.
  • Alle VWO-leerlingen starten het schooljaar met VWO Erasmus, waarin gewerkt wordt met een individueel programma onder begeleiding v/e coach.
  • Het Veluws College en UDO/UGO zijn de enige Topsport Talentscholen in de regio. TTS bieden faciliteiten om topsport en school te combineren.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 is een tevredenheidsonderzoek gedaan onder alle leerlingen. Het resultaat is inmiddels gepubliceerd in "Scholen op de kaart".

De tevredenheidsonderzoeken van het schooljaar 2022-2023 worden afgenomen in het voorjaar van 2023.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolveiligheidsplan is van toepassing op de hele Veluwse Onderwijsgroep. Een onderdeel van het plan is de gedragscode. Hierin staat beschreven hoe we met elkaar om willen gaan. Daarnaast staat in het veiligheidsplan opgenomen hoe we in bepaalde situaties handelen.

Gedragscode
Een schoolklimaat dat zich kenmerkt door veiligheid, acceptatie, respect en vertrouwen is een voorwaarde voor alle leerlingen en medewerkers om optimale leer- en werkprestaties te kunnen leveren. Goede relaties en duidelijke afspraken zijn daarbij van belang. In deze gedragscode hebben we vastgelegd hoe we met elkaar omgaan. Daaruit voortkomend hebben de scholen ook eigen school- of huisregels opgesteld. Het bewust naleven van deze regels zal leiden tot een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat voor iedereen.

Pesten op School

Voor tips, hulpnummers en onderzoekscijfers over pesten op school heeft Stichting 113 een artikel geschreven: Pesten op school

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 is een tevredenheidsonderzoek gedaan onder alle ouders. Het resultaat is inmiddels gepubliceerd in "Scholen op de kaart" .

De tevredenheidsonderzoeken van het schooljaar 2023-2024 worden afgenomen in het voorjaar van 2024.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven