Christelijk Lyceum

Jachtlaan 108 7313 EC Apeldoorn

  • Schoolfoto van Christelijk Lyceum
  • Schoolfoto van Christelijk Lyceum
  • Schoolfoto van Christelijk Lyceum
  • Schoolfoto van Christelijk Lyceum
  • Schoolfoto van Christelijk Lyceum

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Dit is het schoolplan ‘Leren, in en met de wereld’ van het Christelijk Lyceum (CL) voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Het schoolplan is vooral bedoeld om sturing te geven aan ons onderwijs en planmatig te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Christelijk Lyceum wil een krachtige leeromgeving creëren voor alle leerlingen en dus ook voor de individuele leerlingen met leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen. We denken en handelen vanuit het belang van de leerling.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven