Orion College Noord

Beijerlandstraat 2 1025 NN Amsterdam

Schoolfoto van Orion College Noord

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het Orion College Noord

Het Orion College Noord biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die een lichte tot matige verstandelijke beperking hebben of moeilijk lerend zijn. 

Leren door doen, maatwerk, een goede begeleiding, ondersteuning en zorg zorgen er voor dat onze leerlingen zo zelfstandig mogelijk leren functioneren in wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.


Kenmerken van de school

  • Respectvol
  • Verantwoordelijkheid
  • Succesvol

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aantal leerlingen schooljaar 2015-2016: 93 leerlingen.
Aantal leerlingen schooljaar 2016-2017: 139 leerlingen.
Aantal leerlingen schooljaar 2017-2018: 117 leerlingen.
Aantal leerlingen schooljaar 2018-2019: 127 leerlingen.
Aantal leerlingen schooljaar 2019-2020: 140 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
138

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Voor de leerlingen die niet binnen de groep of met extra begeleiding binnen de school voldoende ondersteund kunnen worden, bestaat de mogelijkheid om externe zorg in te schakelen. Specialistische hulp kan in, of naast de school geboden worden. Hierboven staat een overzicht van de organisaties waar de school voornamelijk mee samenwerkt.

Terug naar boven