Mediacollege Amsterdam vmbo

Dintelstraat 15 1078 VN Amsterdam

Schoolfoto van Mediacollege Amsterdam vmbo

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Wij zijn erg blij met de resultaten van de verschillende afdelingen voor wat betreft de studiesnelheid. Ook zien we dat de leerlingen echt de kans krijgen op te stromen naar een hoger niveau.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Analyse van resultaten en doorvoeren van verbeterpunten
Voor het monitoren van de vorderingen van onze leerlingen zetten wij het leerlingvolgsysteem van CITO in. Leerlingen krijgen (verplicht) steunles wanneer de vorderingen bij een vak achterblijven. De eindexamenresultaten worden jaarlijks door het docententeam geanalyseerd. Op basis van deze analyse worden verbeterpunten afgesproken. Als team werken we aan de verbetering van de werkhouding van leerlingen.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs voor Basisberoeps, Kaderberoeps en Gemengde leerweg het basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de inspectie aangeeft dat er geen belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs en/of naleving van de wet- en regelgeving.
 

Terug naar boven