Calandlyceum

Pieter Calandlaan 182 1068 NT Amsterdam

  • Schoolfoto van Calandlyceum
  • Schoolfoto van Calandlyceum
  • Schoolfoto van Calandlyceum
  • Schoolfoto van Calandlyceum
  • Schoolfoto van Calandlyceum

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Calandlyceum biedt leerlingen kansen. “Ontdek wat jij kunt bereiken” is géén loze kreet, het is een wijze van werken die het Caland met hart en ziel nastreeft. Grafieken als deze geven aan dat deze kansen, die we ook aan jou willen blijven bieden, prima samengaan met uitstekende resultaten.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Kwaliteitszorg is de afgelopen jaren een goed middel gebleken om de resultaten te verbeteren en te bestendigen. Een “groen” van de inspectie alleen is voor ons niet voldoende. Onze verwachtingen zijn hoger dan die van de inspectie en staan niet ter discussie. Een voortdurende inspanning de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en een sterk kansgerichte aanpak blijven vanzelfsprekend speerpunten.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De afgelopen drie jaar is er met succes een plan uitgevoerd met betrekking tot het verbeteren van de resultaten.
- Er zijn analyses gemaakt van het CE over de afgelopen jaren. Vervolgens maakt de verantwoordelijke docent een stappenplan om de scores te verbeteren of te consolideren.
- In een gesprekscyclus met deelsecties (met de docenten die werken in een afdeling) heeft de doorlopende leerlijn en correlatie van cijfers tussen verschillende leerjaren op de agenda gestaan.
-De eindexamendocenten zijn o.l.v. de schoolleiding gerichter aan de slag met de examentraining gegaan. 
- Voor de moderne vreemde talen (MVT) is er een training gekomen waarbij de examendocenten ondersteund worden om leerlingen nog beter voor te bereiden op het maken van het CE. 

Bovenstaande heeft mede gezorgd voor goede constante resultaten op het eindexamen.

 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Calandlyceum heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs en valt onder zogenaamd basistoezicht. Er vindt in principe geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft dus geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. 

Terug naar boven