VSO Alphons Laudy

Van Nijenrodeweg 648 1082 HZ Amsterdam

  • Schoolfoto van VSO Alphons Laudy
  • Schoolfoto van VSO Alphons Laudy
  • Schoolfoto van VSO Alphons Laudy
  • Schoolfoto van VSO Alphons Laudy
  • Schoolfoto van VSO Alphons Laudy

In het kort

Toelichting van de school

De VSO Alphons Laudy biedt onderwijs aan leerlingen van 12 t/m 20 die zeer moeilijk lerend zijn. 
Missie van de school is ´Samen leren voor nu en later.´ Elk kind is uniek en verdient met respect behandeld te worden. Naast goed onderwijs is de zorg aan onze leerlingen belangrijk. Dit doet de school in overleg en samen met de ouders en zorginstellingen. De ouderbetrokkenheid is groot. VSO Alphons Laudy profileert zich in het aanbod van kunst en cultuur en biedt een grote diversiteit aan expressievakken.

Sinds januari 2014 heeft de VSO Alphons Laudy het predicaat Excellente school. 

Kenmerken van de school

  • excellente school
  • goed pedagogisch klimaat
  • breed kunst- en cultuuraanbod
  • ouderbetrokkenheid
  • lerende organisatie

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
150

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Op school is er individuele begeleiding van Cordaan, Fibbe SCL en Lijn 5. In samenwerking met Praktijkcollege De Atlant is het POS traject opgezet. De school heeft een naschoolse opvang, Laudy+ in samenwerking met Philadelphia en Prisma. De naschoolse opvang is 5 dagen in de week. Met Tamino werkt de school samen aan het kunst- en cultuuraanbod. Er is samenwerking met veel stageplekken.

Terug naar boven