Yuverta vmbo en pro Amsterdam-Oost

Archimedesplantsoen 87 1098 JZ Amsterdam

  • Schoolfoto van Yuverta vmbo en pro Amsterdam-Oost
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo en pro Amsterdam-Oost
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo en pro Amsterdam-Oost
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo en pro Amsterdam-Oost
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo en pro Amsterdam-Oost

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Ons streven is om onze leerlingen een leerroute aan te bieden die het beste bij hen past. Het advies van de basisschool is hierbij het uitgangspunt.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Ons onderwijs is bij Yuverta vmbo en pro Amsterdam-Oost zo georganiseerd, dat in principe alle leerlingen doorstromen (overgaan).

Wij vinden het belangrijk dat een leerling de leerroute volgt die het beste bij hem/haar past en tot een diploma leidt. Soms doet een leerling daardoor iets langer over een leerroute. Als een leerling start aan leerjaar 3 en 4, hebben we alle vertrouwen in dat hij of zij ook gaat slagen. 

De leerlingen van onze school gaan naar het mbo of (sommige praktijkonderwijs leerlingen) aan het werk. Zij zijn hierbij succesvol in alle sectoren. (groen, economie, techniek of zorg en welzijn).

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Yuverta vmbo en pro Amsterdam-Oost kent een hoog slagingspercentage. In de afgelopen 3 jaar is het slagingspercentage in beide leerwegen 100%.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het gemiddelde examencijfer van onze leerlingen in alle leerwegen ligt rond het landelijk gemiddelde.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Onze leerlingen worden aangemoedigd om een niveau diploma te behalen. Hiervoor werkt de school intensief samen met het mbo om leerlingen optimaal te begeleiden. Op weg naar een vervolgopleiding of arbeid wordt gewerkt aan het behalen van branche certificaten. 

Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Ruim 60% van onze praktijkonderwijs leerlingen stroomt door naar een vervolgopleiding. Bijna 25% kiest voor een combinatie van leren en werken. De meeste leerlingen die doorstromen naar het MBO doen het daar erg goed.

Onze school biedt ook een vmbo-kansklas aan voor leerlingen met een praktijkonderwijs advies. Zij maken kans om na een verlengde onderbouw (3 jaar), door te stromen naar de bovenbouw van het vmbo.

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt regelmatig de scholen van Yuverta. De bevindingen worden ieder jaar met het bestuur van Yuverta gedeeld in een zgn. jaarlijks gesprek. 

Op alle afdelingen van Yuverta vmbo en pro Amsterdam-Oost is het arrangement basistoezicht van toepassing. 

Terug naar boven