Axia College Onderbouw

Utrechtseweg 266 3818 EW Amersfoort

Schoolfoto van Axia College Onderbouw

In het kort

Toelichting van de school

Het onderwijs op het Axia College is gebaseerd op drie pijlers:

1. Jij bent van waarde. Het Griekse woord ‘Axia’ betekent ‘waarde’. Ieder mens is waardevol. De kwaliteiten van leerlingen en medewerkers staan op het Axia College centraal, niet de belemmeringen die we eventueel tegenkomen. Onze leerlingen kunnen al veel en op school gaan we dat samen ontdekken en verder uitbouwen. Niet alleen om goed door de schooltijd te komen, maar ook om na het Axia College zelfverzekerd de volgende stap te kunnen nemen.

2. Leren doe je samen. Ieder mens is uniek. Op het Axia College mag je anders zijn. Sterker nog: we geloven erin dat je leert van de verschillen tussen mensen. Juist in de verschillen kunnen mensen elkaar versterken.Daarom vinden we het − voor leerlingen en hun leraren, voor leerlingen onderling en voor de medewerkers onderling − belangrijk om te leren in samenwerking met elkaar. Wie goed samenwerkt, krijgt het meeste voor elkaar. Dat geldt op school, maar ook later.

3. Speciaal en gewoon onderwijs. Het Axia College is een speciale school, want we houden rekening met de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen. De klasgrootte is aangepast, er is een parallelvoorziening voor wie (tijdelijk) niet mee kan in de groep en er is extra ondersteuning in de school en zo nodig ook van buiten de school.Het Axia College is een gewone school, waar onze leerlingen een diploma kunnen halen op elk niveau: vmbo b/k, mavo, havo en vwo en waar leerlingen zich voorbereiden op het vervolgonderwijs of een plaats in de maatschappij. Als dat mogelijk is, maken leerlingen tussentijds de stap naar het reguliere onderwijs.

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • jij bent van waarde
  • leren doe je samen
  • speciaal en toch gewoon

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
330

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?