Yuverta vmbo Amersfoort

Bergenboulevard 11 3825 AG Amersfoort

 • Les in een mooi schoolgebouw
 • Schoolfoto van Yuverta vmbo Amersfoort
 • Schoolfoto van Yuverta vmbo Amersfoort
 • Schoolfoto van Yuverta vmbo Amersfoort
 • Schoolfoto van Yuverta vmbo Amersfoort

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Jaarlijks nemen wij onder onze ouders en leerlingen een enquête af. Met de resultaten van deze enquête maken wij een plan van aanpak voor de kortere en langere termijn. De resultaten van de laatste enquête zijn verbeterd ten opzichte van vorig schooljaar. Het laat zien dat we op de goede weg zijn.

Dit schooljaar gaan wij actief aan de slag met:

 • de leerlingenraad; leerlingen hebben meer inspraak, denken mee en geven ons feedback,
 • versterken van de communicatie; zodat iedereen weet waar je terecht kunt en wat er van je verwacht wordt,
 • verbeteren van de onderwijskwaliteit door teamscholing en individuele coaching,
 • investeringen in ICT.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een fijn schoolklimaat wil iedereen. Uit de enquête blijkt we hierin een verbeterslag kunnen maken. Voorts blijkt dat de schoolveiligheid door leerlingen hooggewaardeerd wordt. Leerlingen ervaren dat er weinig wordt gepest op onze school.

Om het schoolklimaat te verbeteren vinden wij het belangrijk dat de school "van de leerling" wordt. In een omgeving waarvoor jij je verantwoordelijk voelt ga je prettig met elkaar om en leer je met en van elkaar.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • leefstijllessen om de sociale betrokkenheid met elkaar te vergroten,
 • de leerlingenraad waarin leerlingen actief betrokken worden bij schoolzaken,
 • een activiteitencommissie, van leerlingen en docenten, die samen buitenschoolse activiteiten bedenkt en organiseert,
 • duidelijkheid over en handhaven van de schoolregels en letten op taalgebruik en gedrag.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Onderstaand worden de enquêteresultaten weergegeven van de ouders van onze leerlingen. De resultaten van de laatst afgenomen enquête laten een over de hele linie stijgende lijn zien.

De sfeer en veiligheid op Yuverta Amersfoort wordt door onze ouders gewaardeerd. Daar zijn we blij mee.

Zaken die door ouders minder positief beoordeeld worden hebben onze aandacht.

Er wordt dit schooljaar verder ingezet op:  

 • verbeteren van de onderwijskwaliteit,
 • teamscholing en individuele coaching,
 • versterken van de communicatie (door wekelijkse spreekuren docenten/mentoren, de nieuwsbrief naar ouders en Yunet,
 • intensief overleg met de ouderraad.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven