Scala College - onderbouwlocatie Nieuwe Sloot

Kees Mustersstraat 6 2406 LK Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Scala College - onderbouwlocatie Nieuwe Sloot
  • Schoolfoto van Scala College - onderbouwlocatie Nieuwe Sloot
  • Schoolfoto van Scala College - onderbouwlocatie Nieuwe Sloot
  • Schoolfoto van Scala College - onderbouwlocatie Nieuwe Sloot
  • Schoolfoto van Scala College - onderbouwlocatie Nieuwe Sloot

Het schoolplan

Toelichting van de school

In schooljaar 2014-2015 heeft het Scala College een nieuw strategisch beleidsplan (schoolplan) geschreven. Het plan loopt tot 2019. Het is hier te downloaden. Op basis van dit beleidsplan worden jaarlijks vestigingsplannen opgesteld, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld indien nodig. Dit schooljaar wordt een nieuw schoolplan geschreven dat tot 2024 zal gelden.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Scala College maakt deel uit van het samenwerkingsverband Midden-Holland Rijnstreek V(S)O. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het schrijven van een ondersteuningsplan dat duidelijk maakt hoe de zorg/ondersteuning voor leerlingen kan worden georganiseerd. In het kader van dit plan leveren de verschillende scholen een ‘schoolondersteuningsprofiel (SOP)’ aan. Het SOP van het Scala is hieronder beschikbaar.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven